Lahko to dokažemo

Operato v številkah

2013

SUMO deluje od

3

Število TSO-jev

1500 km +

Vključenih daljinovodov

50 | 500

Število letnih omilitvenih dogodkov v Elesu: preko 50 v N in preko 500 v N-1 topologiji

Barvarska ulica 7
2000 Maribor
Slovenia